Hälytysosasto

Liikenneonnettomuuden pelastusnäytös palokunnan 110-vuotisjuhlassa

Jämsänkosken VPK:n hälytysosasto koostuu 18 vuotta täyttäneistä vähintään sammutustyökurssin käyneistä henkilöistä. Hälytysosaston harjoituksiin pääsee mukaan 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa kahden vuoden kouluksen ennen hälytystehtäville osallistumistaan. Hälytysosaston kaikki henkilöt ovat suorittaneet sopimuspalokuntalaisten koulutusjärjestelmän vaatiman koulutuksen. Lisäksi henkilöitä on koulutettu vaatiiviin erityistehtäviin. Yksikönjohtajia on koulutettu savusukellus ja ensivaste erityiskouluttajiksi, jotka vastaavat hälytysosaston näiden alueiden kouluttamisesta ja vuositestauksista.

 

Hälytysosaston perus- sekä erityiskoulutus on palokunnan toiminnan kannalta pidettävä korkealla tasolla. Koska Jämsänkosken VPK:lla on pelastuslaitoksen kanssa sopimus tehtävien hoidosta. Palokunnalla on sopimus myös UPM:n Jämsänkosken tehtaan palotoimen tehtävien hoidosta, joka tuo palokunnalle erityiskoulutustarvetta esimerkiksi vaarallisten aineiden torjunnan osalta. VPK:n nuoriso-osaston kouluksessa jo annetaan suunnattua koulutusta nuorille, jotka siirtyvät hälytysosastoon. 

 

Jämsänkosken VPK on Jämsän toiminta-alueen ensilähdön sopimuspalokunta, joka tuo palokunnalle haasteen pitää henkilöiden koulutuksen jatkuvan muutoksen tehtäväkentällä ajan tasalla.

Tähän haasteeseen palokunta on vastannut erittäin monipuolisilla ja vaativilla harjoituksilla. Palokunnalla on myös koulutusta varten rakennettu oma harjoitusalue, joka on ollut käytössä 15 vuotta

 

Harjoitusalueella on kaksikerroksinen palotalo ja palosimulaattori sekä rakennuksessa voi harjoitella kattotyöskentelyä sekä laskeutumista. Vaarallisten aineiden vuotoharjoituksia varten on säiliö- ja vuotosimulaattorit. Nestekaasun sammutuskoulutukseen nestekaasuramppi. Pelastus ja raivauskoulutusta varten autoja ym. sekä alueella tiestö, joka antaa erilaisten harjoitusten järjestämismahdollisuuden.

 

Harjoitusalueemme hankinnalla ja käyttömahdollisuksilla varmistamme hälytysosastomme korkean koulustason ja mielekkyyden harjoitteluun. Harjoitusaluettamme on käytetty myös alueen muiden palokuntien sekä pelastusalanliiton kurssien koulutuspaikkana. Näin pelastustoiminnan eri tehtävien monipuolinen hallinta ja turvallinen tehtävien hoitaminen Jämsänkosken VPK:ssa on varmistettu.