Jämsänkosken VPK ry.

Jämsänkosken Vapaaehtoinen palokunta on perustettu 1904. Palokuntamme on yksi osa Keski-Suomen Pelastuslaitosta ja toimii alueellaan ensilähdön palokuntana. Hälytysosaston vahvuus on noin 30 henkilöä lisäksi palokuntaan kuuluu veteraani sekä nuoriso-osasto. Eri osastojen toiminnassa on mukana myös naisia. Koko palokunnan henkilömäärä on noin 50.

Paloasemamme sijaitsee Jämsänkoskella  UPM Jämsänkosken paperitehtaan teollisuusalueella. Aseman sijainti on seurausta palokuntamme historiassa olleesta teollisuussidonnaisuudesta.

Hälytyksiä palokunnalla on noin 200 kpl vuodessa. Viikkoharjoitukset  on maanantaisin hälytysosastolla ja keskiviikkoisin nuoriso-osastolla. Viikkoharjoitusten ja palokuntalaisten koulutusjärjestelmän kurssien lisäksi järjestämme henkilöstöllemme omaa lisäkoulutusta.

Hälytystoiminnan lisäksi Jämsänkosken VPK  järjestää alueellaan koulutus ja valistustoimintaa. Järjestämme vuosittain kaikille avoimia valistustilaisuuksia ja niiden lisäksi kohdennettuja koulutustapahtumia niitä tarvitseville.

Varainhankinta on yksi palokuntamme toimintamuotoja. Olemme käyttäneet  varainhankinnalla saamia varoja alueemme palo- ja pelastustoiminnan kehittämiseen. Varoilla on hankittu toiminnassamme tarvittavia ajoneuvoja ja pienkalustostoa tarpeidemme mukaan. Hankkeisiimme olemme saaneet avustusta Palosuojelurahastolta.