Paloasemat

Varsinaista paloasemaa kalustosuojineen ei aluksi ollut olemassa. Vähäistä kalustoa säilytettiin tehtaan varastohuoneissa. Letkuja voitiin kuivattaa tehtaalla lämmitettävissä tiloissa.

Nikkarimäen kalustosuoja

Nikkarinmäen kalustosuoja

1910-luvulle tultaessa palokunta sai käyttöönsä tehdasyhtiön omistaman hirsirakennuksen Nikkarinmäen rinteestä. Rakennuksessa oli yksi hellahuona ja lisäksi varastotilaa. Puinen letkunkuivaustorni rakennettiin lähistölle vähän myöhemmin. Näissä tiloissa toimittiin aina 1930-luvun alkuun saakka.

Vanha paloasema

Vuonna 1931 tehdasyhtiö luovutti ensimmäisen maailmansodan jälkeen rakennetun henkilöautotallin uudeksi paloasemaksi. Rakennuksessa oli tallit kolmea autoa varten ja asunto konemestarillei. Tehdasyhtiön pääarkkitehti Wäinö G. Palmqvistin suunnittelema letkunkuivaustorni valmistui vuonna 1933.

Paloaseman yläkertaan rakennettiin kokoushuone vuonna 1948 palokunnan kokouksia ja tilaisuuksia varten.

VPK kalustoineen 1930-luvulla.

VPK:n paloautot vuonna 1974

Nykyinen paloasema

Vuonna 1983 Jämsänkosken VPK siirtyi uudelle paloasemalle. Tilat paloasemalle saneerattiin entisen jalostustehtaan pergatölkkilinjan halliosaan, joka oli ennen saaneerausta toiminun muutaman vuoden tehtaan rautavarastona. Uuden kalustohallin koko kasvoi vanhaan asemaan verrattua nelinkertaiseksi neljäänsataan neliömetriin ja lisäksi palokunnan käyttöön saatiin ajanmukaiset sosiaalitilat sekä opetustilat.

Jämsänkosken VPK paloautot uudella paloasemalla vuonna 1983

Jämsänkosken VPK paloasema ja paloautot vuonna 2007

Haaviston kyläosasto

Haaviston VPK

VPK:n Haaviston kyläosaston aloitti toimintansa 25.3.1931. Tuolloin Haavisto oli Jämsänkosken syrjäinen kylä, eikä sinne ollut nopeasti saatavissa apua Jämsänkoskelta.
 
Kyläosaston toiminta päättyi Haaviston palopiirin lakattua ja Jämsänkosken VPK:n autokannan parannuttua, jolloin Jämsänkoskelta saatiin nopeasti apua myös Haavistoon.